Kuruluş Hedefi

Dernek; girişimci adayları, girişimciler ve özellikle KOBİ düzeyinde şirketler olmak üzere tüm birey ve kurumların sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümeleri, var olan potansiyellerini geliştirmeleri, verimli ve doğru kullanmalarını sağlamak üzere bireysel ve kurumsal büyüme ve gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Kuruluş Amaçları

  • Türkiye'de Mentorluk mesleğinin doğru ve global düzeyde belirlenmiş ilke ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesine ve gelişmesine destek olmak,
  • Hizmet standartlarının belirlenmesi, iyileştirilmesi ve bu standartların uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Mentorların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim çalışmalarına öncülük etmek,
  • Mentor haklarının korunması ve mentorlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunma temel kuruluş amaçlarıdır.
TOP