İKTİSADİ İŞLETME

“Mentor Derneği İktisadi İşletmesi” Derneğimize bağlı bir yapı olarak Ağustos 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

İktisadi işletme doğrudan dernek hedefleri doğrultusunda çalışmakta olup, faaliyetlerinin devamlılığı için önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.