ONUR LENK

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Görevlisi.
KHO Lisans, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans-MSc ve Boğaziçi Üniversitesi Doktora-PhD eğitimleri ile yer bilimleri ve savunma teknolojisi alanlarında, üretim planlama, teknoloji yönetimi ve AR-GE tabanlı program geliştirme, proje yürütücülüğü çalışmaları yapmış, Millî Savunma Bakanlığında Daire Başkanlığı, Teknik Başkanlık ve Gn. Md. Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Uydu verileri analizleri, doğal felaketlerin zararlarının azaltılması ve çevre koruma kapsamında Massachusetts Institute of Technology (MIT)/ABD’de ve Almanya’da misafir bilim adamı (Visiting Scientist) olarak çalışmıştır.

Geoistatistik, heterojen veri analizi, gözlem sistemleri dersleri paralelinde; BPR Danışmanlık bünyesinde BM (UNHCR) projelerinde NGO kapasite oluşturma, proje yönetimi, sosyal girişim ve danışmanlık; AB Projelerinde Takım Lideri ve QA Uzmanı olarak görev almıştır. Ulusal Kalkınma Ajansları, BÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknopark İstanbul’da tekno-girişim sermaye-BT tabanlı yenilik geliştirme ve stratejik teknoloji yönetimi süreçlerinde (start-up/scale-up) girişimlere TÜBİTAK mentorü olarak destek ve hakemlik çalışmalarını yürütmektedir.